Historie

Giethmen - een eeuwen oude buurtschap -

Het ontstaan van de ''Marken''.

Na de grote volksverhuizing omstreeks het jaar 500  kwamen hier in deze streek de Saksen als vaste bewoners, vaak dicht bij een rivier zoals de Vecht en de Regge. Het scheepsvervoer was toen heel belangrijk. 
Op de hooggelegen gronden nabij de Reggestromen kwamen hier de eerste bewoners die daar gebleven zijn. Geleidelijk ontstond ook hier een soort  buurtschap met de naam "Gietman of Gietum". Omstreeks de 12e of 13e eeuw vormden zich de eerste Marken met een eigen markebestuur die eigen wetten en voorschriften opstelden voor de boeren, die werden vastgelegd in het  Markeboek. Hierin staan ook de 'notulen' van de  jaarlijkse markevergaderingen en de  besluiten van de maandelijkse zogenoemde "Holtspraken of Brincksitten" op de Brinck (een centrale plaats in de Marke). Bij overtreding van wetten en het niet nakomen van voorschriften en besluiten werden boetes opgelegd in geld of natura. 

Onze kennis over Giethmens verleden begint met het bewaard gebleven markeboek in het jaar 1551 met het opschrift ''Statuten ende Resolutién over die Buyrschap Gietman in het Carspel Ommen.''  
De oudste eigen geërfde, of 'ghewaerde' boerderijen worden dan genoemd, de erven Wermerink (later Warmelink), Bosch, Misvoorde, Wolfscamp, Mollink, Laarmans, Vliermans, Groothoff, Luttickhof, Brinkman, Deckkers, Timmerman, Poortman, Foeckert , Paalmans. Van 1840-1850 zijn de meeste 'Marken' opgeheven en de gezamenlijke gronden  deels verkocht aan de boeren of grootgrondbezitters.

 

School

In bijna iedere marke stond een kleine markeschool. In Giethmen stond deze dicht bij de erve Brinkman en de markebrink (nu Holtkampweg 3 en 4). Was een boer niet dom dan volgde al gauw een aanstelling als schoolmeester om de kinderen in de wintermaanden het lezen, schrijven en rekenen te leren. Na het overlijden van meester A. Hekhuis in 1789, benoemde het markebestuur als opvolger de boerenzoon Gerrit Jan Warmelink. Deze familie weet het onderwijzen drie generaties lang vast te houden. Daarom ook dat de familie Warmelink de bijnaam kreeg “de Meister”, vertaald als ‘de Meester”.  De boerderij aan Dalmsholterweg 7 met de naam “Meisters Henduk” verwijst nog naar deze oude geschiedenis. Inmiddels bestaat de markeschool niet meer en is in zestiger jaren verplaatst naar het nabijgelegen buurtschap Nieuwebrug.

 
Het Giethemer kerkbrugje


Deze smalle brug over de Regge is gelegd omstreeks 1905. Daarvoor lag er een schuit, een soort zelfbedienend voetveer. De eigenaar van het landgoed Vilsteren, dhr. Pathuis Cremers, heeft de aanlegkosten betaald in ruil voor het jachtrecht in Giethmen voor de duur van 12 jaar.
In 1987 is de versleten brug helemaal gerestaureerd. 

In de vijftiger jaren van de vorige eeuw zijn de zandwegen in de buurtschap verhard, eerst klinkers en later asfalt. Een hele verbetering na de vaak modderige wegen.

Agenda

Nieuws

Lage aanvliegroutes boven het Vechtdal

Het zal niemand zijn ontgaan, dat er sinds eind 2016 veel media-aandacht is geweest over de geplande lage aanvliegroutes naar de te vernieuwen luchthaven Lelystad. Drie van de vier vliegtuigen met bestemming Lelystad zullen vanaf april 2019 op een hoogte van 750 tot 2000 meter over Salland en het Vechtdal richting Zwolle vliegen. Veel te laag, terwijl dat niet hoeft.

Asbestverwijdering
25 mei 2017

Asbestverwijdering

Op de Algemene Ledenvergadering van 14 februari 2017 heeft Jan Webbink van de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg een presentatie gegeven over het verwijderen van asbest. Onderwerpen die aan de orde kwamen waren het Asbestverwijderingsbesluit, de kosten van verwijdering (inclusief een rekenvoorbeeld) en de huidige subsidieregeling.

Inschrijving Glasvezel Buitenaf vanaf nu mogelijk

Na eerdere pogingen om glasvezel aan te leggen door het bewonersinitiatief Vechtdalbreed en daarna CIF/Cogas lijkt het nu dan toch eindelijk te lukken. Tot 24 juli is er de mogelijkheid om in te schrijven. Als 50% van de bewoners van het buitengebied inschrijft wordt glasvezel aangelegd.

Stralende opschoondag

Op 25 maart 2017 was het in Nederland weer Opschoondag. Ook Giethmen heeft deze ochtend weer een "duit in het (vuilnis)zakje gedaan"

De buurtbus gaat van start!

Misschien is het u al opgevallen: de bushaltes zijn geplaatst. Buurtbus Vilsteren, lijn 568, gaat rijden vanaf maandag 3 april. Voorlopig alleen op doordeweekse dagen van Dalfsen via Vilsteren, Dalmsholte en Giethmen naar Ommen en terug. Voor Giethmen stopt de buurtbus bij de kruising Dalmsholterweg-Oude Hammerweg.

U wordt uitgenodigd om mee te denken in de participatieraad

De Participatieraad is een onafhankelijke adviesraad voor het college van Burgemeester en Wethouders. Zij adviseert de gemeente gevraagd en ongevraagd over beleid en beleidsuitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), de Participatiewet en de Jeugdwet.

In de eerste helft van dit jaar heeft Plaatselijk Belang Giethmen samen met vele andere bewoners- en belangenorganisaties meegewerkt aan het opstellen van het conceptrapport Verkeersvisie Ommen 2030. In dit rapport maakt de gemeente keuzes ten aanzien van het verkeer en vervoer in de gemeente.

Nieuwe zitbanken geplaatst
08 augustus 2016

Nieuwe zitbanken geplaatst

Onlangs zijn op hoek Holtkampweg-Oude Hammerweg twee zitbanken met tafel geplaatst. Grondeigenaar Han Kraaijvanger heeft het hoekje grond naast het transformatiehuisje beschikbaar gesteld.

19 juli 2016

Werk in uitvoering

U hebt het vast al gemerkt; er is volop gewerkt aan de Dalmsholterweg. In het najaar wordt de Deventerweg aangepakt.

Na de succesvolle inschrijving voor glasvezel in de buurtgemeenten Twenterand en Hardenberg is binnenkort het buitengebied van Ommen aan de beurt. Vanaf september worden bewoners via uitnodigingen en media op de hoogte gebracht over de mogelijkheden. Wilt u nu alvast informatie houdt dan de websites in de gaten. www.vechtdalbreedband.nl en www.glasvezelbuitenaf.nl