Doelstellingen

Vereniging Plaatselijk Belang Giethmen heeft als doel  om de belangen van de inwoners van Giethmen in de ruimste zin des woord te behartigen. Onder inwoners van Giethmen moeten in dit verband worden verstaan de mensen die permanent in Giethmen wonen.

De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:

  • Het geven van advies aan inwoners van Giethmen
  • Het kanaliseren van wensen, die onder de inwoners leven
  • Het onderhouden van contacten tussen overheden en de inwoners.
  • Het bevorderen van het aanzien van het dorp met  inachtneming van de aard van de plaatselijke bevolking.
  • Het organiseren van bijeenkomsten voor de inwoners.
  • Andere activiteiten die verband houden met het doel van de vereniging en die daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

 

Agenda

Nieuws

Actie Oekraïne
16 juli 2022

Actie Oekraïne

Monique en Jos, Koedijk 5, Giethmen zijn een inzamelingsactie gestart om EHBO dozen en tourniquets te kunnen kopen. Hieronder staat een tekst die zij zelf op sociale media verspreiden. Wij vinden het een goed initiatief van een van onze buren en wilden jullie hier allemaal van in kennis stellen.

Nieuwsbrief juni 2022

Lees hier de laatste nieuwsbrief....

Nieuwsbrief maart 2022

Lees hier de nieuwsbrief van maart 2022