25 januari 2019

Toestand bermen Nieuwe Dijk en Dalmsholterweg

Nieuwe Dijk

Is er wat te doen aan de natte plekken naast de Nieuwe Dijk en waarom kunnen hier geen graskeien gelegd worden? 

Verkeerskundige Dorgelo geeft aan dat hij uit oogpunt van verkeersveiligheid niet adviseert om graskeien te leggen. Het gaat bij de Nieuwe Dijk om een relatief rechte weg, waarbij je door graskeien te leggen een bredere weg krijgt en de snelheid van de auto’s aanzienlijk zal toenemen. Navraag van meerdere aanwonenden leert dat zij niet zitten te wachten op extra geluid van de keien en ook niet op gevaarlijke situaties. De heer Dorgelo adviseert om de bermen anderszins te beheren of aan te vullen. Het belangrijkste advies is om overhangende takken te laten verwijderen. Waar continue geen zonlicht kan komen zal het zand nooit opdrogen, dit zijn de meest erge plekken. De gemeente zal de eigenaren van de bospercelen aanspreken om de takken te (laten) snoeien om zodoende de bermen droger te maken.

Dalmsholterweg

Er wordt aangegeven dat er gevaarlijke situaties voorkomen, doordat soms de keien aan ene kant van de weg gelegd zijn en soms aan de andere kant. Het is moeilijk inschatten waar de keien liggen. 

De heer Dorgelo geeft aan dat de Dalmsholterweg een weg is met een maximale snelheid van 60 km/u. Wanneer je deze maximale snelheid of lager aanhoud, kun je nog rustig afremmen voor een tegenligger. Het is niet de bedoeling dat er snelheden van 80 km/u en hoger behaald worden daarom is het niet verstandig om aan beide kanten graskeien te leggen.

Terug