10 februari 2018

Grote opkomst bij de Algemene Ledenvergadering 2018

De zaal in restaurant De Nieuwe Brug was deze avond weer goed gevuld. Naast enkele nieuwe leden was ook onze nieuwe burgemeester dhr. H. Vroomen te gast. Na het bespreken van diverse onderwerpen zoals de ontwikkelingen op gebied van N348, vliegroutes van vliegveld Lelystad en glasvezel was het tijd voor een bestuurswissel. In verband met verhuizing is Hetty Smit afgetreden en opgevolgd door Anita van den Berg. Vanaf nu neemt zij het secretariaat over. 

Na de pauze was "buurman" Dieks Horsman uit Dalmsholte aan het woord. Hij vertelde op zijn bekende eigen wijze aan de hand van dia's over de geschiedenis van Giethmen en de verschillende boerderijen. 

Terug