25 mei 2017

Lage aanvliegroutes boven het Vechtdal

Het afgelopen half jaar is er ontzettend veel gebeurd. Zo is er een werkgroep en een actiecomité opgericht en zijn er vele bijeenkomsten georganiseerd. Door de ‘Werkgroep Luchtruim Overijssel’ is samen met deskundigen een alternatief ontwikkeld waarin de aanvliegroutes hoger liggen. Hiervoor is wel nodig dat het Nederlandse luchtruim wordt heringedeeld. Tijdens een overleg tussen de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu en een bestuurlijke afvaardiging uit Overijssel heeft de staatsecretaris toegezegd hier per direct mee te starten. Desondanks zal een herindeling op z’n vroegst echter pas in 2023 plaats vinden.

Naast de werkgroep is er de ‘Actiegroep Hoog Overijssel’. De actiegroep heeft tot doel iedereen zo goed mogelijk te informeren over de gevolgen van de uitbreiding van Lelystad Airport. Ze doen dat op basis van de actueel beschikbare informatie verzameld door onze deskundigen. Verder vechten ze voor "Het Betere Plan" waardoor de gevolgen van de uitbreiding van Lelystad minder schadelijk zijn voor ons woon- en leefklimaat en de natuur. Dit kan door ludieke acties, maar desnoods ook door het starten van gerechtelijke procedures. Voor meer informatie over de actiegroep zie: http://hoogoverijssel.nl/

PB Giethmen heeft op 12 april een voorlichtingsavond voor de besturen van de PB’s in Ommen georganiseerd om ze uitgebreid voor te lichten en ze te vragen te helpen bij het mobiliseren van de bewoners om zo ook onze stem te laten horen. Van B&W was oud burgemeester Mark Boumans aanwezig. De burgemeester heeft toen toegezegd hier een vervolg op te organiseren met als uiteindelijk doel ook alle bewoners van Ommen voor te lichten. Hier is nog geen datum voor gepland.

Wat kunt u doen? Belangrijk is dat landelijke politici weten dat de bewoners van Overijssel het niet eens zijn met de geplande lage aanvliegroutes. U kunt dit laten weten door de petitie van de Actiegroep te tekenen. Zie hiervoor de link op de site van de Actiegroep of de volgende internetpagina: https://petities.nl/petitions/red-overijssel-aanvliegroute-naar-lelystad-kan-hoger-moet-hoger?locale=nl

Lage aanvliegroutes boven het Vechtdal
Terug