17 februari 2017

U wordt uitgenodigd om mee te denken in de participatieraad

De taken van de adviesraad sluiten aan op de thema’s van het sociale domein: zorg, welzijn en wonen, werk en inkomen, jeugd en sociale cohesie en leefbaarheid. De doelstelling van de Participatieraad op de thema’s van het sociale domein is:

  • Het bevorderen van de zelfredzaamheid en de participatie van de ingezetenen van de gemeente Ommen;
  • Het verbeteren van de kwaliteit van het gemeentelijk beleid en de uitvoering daarvan.

Als Participatieraad willen wij een verbinding maken tussen de inwoners en de gemeente.

Denkt u mee?

U kunt uw ervaringen en mening kenbaar maken over het beleid dat de gemeente voert of wil gaan voeren, dan wel op de uitvoering daarvan. Als zodanig heeft de Participatieraad ook een ‘ombudsfunctie’. De Participatieraad probeert met de gemeente te bezien of beleid en/of beleidsuitvoering verbetering behoeven.

U kunt daartoe contact opnemen met via de website www.participatieraadommen.nl

U wordt uitgenodigd om mee te denken in de participatieraad
Terug