22 september 2016

Verkeersvisie gemeente Ommen 2030

In het rapport worden de maatregelen genoemd die hieruit voortvloeien. Zo wil de gemeente het verkeer in het centrum terugdringen. Een maatregel die hieraan kan bijdragen is het doortrekken van de N341 vanaf de Manitobarotonde door het Reggedal en Giethmen naar de N348. Een maatregel met grote nadelige gevolgen voor Giethmen. Tijdens de discussies hebben we dit nadrukkelijk aangegeven. Verder hebben we alternatieve ontsluitingsmethoden ten zuiden van de Vecht aangedragen. Op dit moment kiest de gemeente voor maatregelen in het centrum zelf om het verkeer daar terug te dringen.Het conceptrapport zal op 6 oktober 2016 in de raadscommissie worden besproken. Daarna volgt de formele inspraakperiode. Deze zal rond november 2016 starten. Bij deze formele inspraakperiode kan iedereen zijn reactie geven op de Verkeersvisie 2030. Voor vragen kunt u contact opnemen met Henk Gibcus, e-mail: hpmgibcus@gmail.com
Terug